DAY 1 - GIOVEDI 27 LUGLIO

HEADLINER: xxxxxx            
Opening: xxxxxxx                         

Dj set: xxxxxxx

DAY 1
DATA EVENTO
VENERDÌ 28 LUGLIO
INIZIO EVENTO
ORE 21:00
APERTURA CANCELLI
ORE 19:00
PREZZO PREVENDITA
10,00€